Lietuvos maisto pramonė

2021-03-12

Asociacijos pozicija dėl pakuočių atliekų tvarkymo sistemos pertvarkos

Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ trečiadienį kreipėsi į LR Aplinkos ministeriją išdėstydama savo poziciją dėl pakuočių atliekų tvarkymo sistemos pertvarkos.

 „Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ vienija Lietuvoje veikiančias atsakingas maisto pramonės įmones, kurios pasirengusios svariai prisidėti prie aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo, taip pat ir prie kaip galima geresnio jų pakuočių atliekų surinkimo, paruošimo ir perdirbimo. Palaikome LR Aplinkos ministerijos pasiryžimą inicijuoti pokyčius, pradėti atviras diskusijas apie esamos pakuočių atliekų tvarkymo sistemos trūkumus ir netobulumus bei kviesti visas suinteresuotas puses prisidėti prie naujos, efektyvesnės, skaidresnės sistemos kūrimo“, – rašoma ministerijai įteiktame Asociacijos direktorės Irmos Pilipienės pasirašytame rašte.

 Asociacijos atstovaujamų gamintojų importuotojų požiūriu, svarbiausi klausimai, kuriuos reikia spręsti peržiūrint sistemą:

-          gamintojų ir importuotojų įtakos didinimas tvarkant pakuočių atliekas;

-          pakuočių atliekų tvarkymo sistemos skaidrumas;

-          pakuočių atliekų perdirbimo gerinimas;

-          kaštų prognozavimas ir valdymas.

 „Todėl palaikome gamintojų ir importuotojų iniciatyvą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos teisinės bazės tobulinimo darbo grupės posėdyje plačiau išanalizuoti galimus atliekų tvarkymo sistemos pakeitimo variantus, iš kurių vienas – Lietuvos verslo konfederacijos siūlomas modelis“, – teigiama Asociacijos parengtame dokumente.

 

Pixabey.com nuotr.

Top