*/

Apie Asociaciją

„Lietuvos maisto pramonė“– tai savanoriškumo principu susijungusių įvairių šakų maisto pramonės įmonių asociacija. Jos pagrindinis siekis – bendromis narių pastangomis kurti palankias verslo sąlygas Lietuvoje veikiančioms maisto pramonės įmonėms.

Asociacija vienija 11 lietuvių ir užsienio kapitalo įmonių – gaminančių maisto produktus bei jais prekiaujančių.

„Lietuvos maisto pramonė“ įsteigta 1990 metais ir buvo viena pirmųjų šalyje įkurtų asociacijų, atstovaujančių gamybos įmonėms. Šiuo metu Asociacijos narėmis yra įvairių šakų maisto pramonės įmonės – duonos, pyrago, konditerijos, šokolado gaminių, gaiviųjų gėrimų, užkandžių, konservuotų maisto produktų, kavos, pieno produktų, kūdikių maisto, acto, maisto žaliavų konditerijos ir duonos pramonei – gamintojos.
Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) narė.

Apie Asociacijos vienijamas įmones Lietuvoje


money2.png >

420

Metinė apyvarta (mln. eurų)
> people.png

2200

Sukurta darbo vietų
years.png

30

Asociacija veikia metų

Pagrindiniai Asociacijos veiklos principai remiasi atstovavimu nariams, bendradarbiavimu su valstybinėmis institucijomis bei visuomenės švietimu.

 1. Atstovavimas
  • Aukštas narystės standartas ( patikimumas, atsakingumas )

  • Visuomenės ir gamintojų interesų balansas

  • Aukšta kompetencija

 2. Švietimas

  • Sąmoningo vartojimo ugdymas, vartotojų švietimas

  • Atsakingas komunikavimas

  • Bendradarbiavimas su žiniasklaida ir kitų informavimo priemonių naudojimas

 3. Bendradarbiavimas

  • Tikslingas bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis kuriant ilgalaikius ryšius visuomeniniams asociacijos tikslams įgyvendinti


Veiklos sritys:

 • maisto kokybė, sauga;

 • maisto produktų ženklinimas;

 • maisto produktų mokesčiai;

 • atliekų tvarkymas;

 • maisto produktų reklama;

 • draugiškas aplinkai apsirūpinimas žaliavomis (tvari plėtra, darnus vystymasis);

 • maisto pramonės reputacija;

 • verslo aplinkos gerinimas.

Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias Asociacijos valdymo organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinis narių susirinkimas dvejų metų laikotarpiui renka Asociacijos valdybos narius, keičia Asociacijos įstatus, nustato stojamojo mokesčioir nario mokesčių dydžius bei mokėjimo tvarką, tvirtina Asociacijos metinę finansinę ataskaitą.

Valdyba – kolegialus valdymo organas. Ji vykdo visuotinio narių susirinkimo pavedimus, priima bei šalina narius, skiria Asociacijos direktorių ir buhalterį, sprendžia Asociacijos veiklos, turtinius bei finansinius klausimus. Valdybą sudaro 5 nariai, renkami iš Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlytų fizinių asmenų. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba.

Valdybos nariai ( išrinkti 2019 m. kovo 18 d. visuotiniame narių susirinkime)
Mindaugas Snarskis.png
valdybos pirmininkas
Mindaugas Snarskis
(UAB Koncernas „Vikonda“)
Gabriele Sereniene.png
Gabrielė Šerėnienė
(UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“)
Margarita Čėglienė.png
Margarita Čėglienė
(„Danone”, SIA)
Rasa Bagdonienė
(UAB „Mondelez Baltic“)
(UAB „Nestle Baltics“)

Direktorius – vienasmenis valdymo organas. Jis įgyvendina visuotinio narių susirinkimo bei valdybos sprendimus, atstovauja Asociacijai įvairiose institucijose, visuomeninėse organizacijose, organizuoja ūkinę ir finansinę Asociacijos veiklą.
lpk.png
lgpa.png
lmpa.png
pieno-centras.png
fde.png
etl.png
lpuf.png
 

Naujienos

Tvarumas – neatskiriama įmonės DNR dalis. Mada ar būtinybė?

Rečiau važiuokite į darbą automobiliu ir mažiau migrantų sulauksime prie Lietuvos sienos – toks patarimas gali pasirodyti absurdiškas, bet iš tiesų jame daug tiesos. Dėl aplinkos taršos šylantis klimatas, sausros, nederlius, po to – neramumai Artimuosiuose Rytuose, o rezultatas – skurdo bei konfliktų genami Irako gyventojai priversti žengti per Lietuvos sieną. Visi esame susiję daug labiau, nei kartais norime pripažinti, tad ir kiekvienos įmonės, kiekvieno mūsų indėlis į planetos ateitį svarbus.

Apie tai kalbėta asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ surengtoje nuotolinėje diskusijoje „Tvarumas – neatskiriama įmonės DNR dalis“.

Šios diskusijos temą pasiūlė Europos maisto produktų gamintojus vienijanti asociacija „FoodDrinkEurope“, paskelbusi iniciatyvą #FoodFuture (#MaistoAteitis), kviečiančią dialogui apie mūsų maisto ateitį.

 „Apie tvarumą kalbame labai daug, ir dažnai kiekvienas šiai sąvokai suteikiame savą prasmę. Šiandien diskutuosime apie tai, kaip tvarumą supranta maisto pramonė,“ – pradėjo renginį moderatorė Rasa Bagdonienė, verslo konsultantė, UAB „Market SMART“ partnerė.

 Kompanijos įsipareigoja laikytis ES atsakingos maisto verslo ir rinkodaros praktikos elgesio kodekso

 Vienas iš naujesnių ir konkretesnių Europos Sąjungos (ES) lygiu priimtų dokumentų, skatinančių įmones pereiti prie tvaresnės gamybos – Europos Komisija (EK) kartu su suinteresuotaisiais pramonės subjektais oficialiai paskelbė ES atsakingos maisto verslo ir rinkodaros praktikos elgesio kodeksą, kuris yra EK strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ rezultatas. Šis dokumentas svarbus siekiant padidinti sveiko ir tvaraus maisto prieinamumą ir mažinant gamybos poveikį aplinkai. Dokumentą jau pasirašė 36 Europos asociacijos bei 59 įmonės, tarp jų ir asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ narės: kompanijos „Coca Cola“, „Danone“, „Nestlé“, „Mondelez“. Kodeksas taikomas visai veiklai, susijusiai su maisto gamyba, prekyba, perdirbimu, reklama, platinimu ir tiekimu.

 „Kodekse nustatyti septyni siekiami tikslai, tarp kurių: sveika, subalansuota ir tvari mityba visiems Europos vartotojams; maisto nuostolių ir atliekų prevencija bei mažinimas; neutralaus poveikio klimatui maisto grandinė Europoje iki 2050 metų; ilgalaikis ir tvarus ekonomikos augimas ir pan.“, – pasakojo apie pasirašyto dokumento prasmę Irma Pilipienė, asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė.

 4,4° C pakilusi temperatūra neatpažįstamai pakeistų mūsų planetą

 Dažnam gali kilti klausimas – ar ne per daug mes kalbame apie klimato kaitą ir jo šilimą, ypač prisiminę šaltą praėjusių metų lietuvišką žiemą. „Tikrai ne“, – atsakytų prof. Egidijus Rimkus, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto klimatologas, renginyje pristatęs pranešimą „Klimato kaita sustabdoma? Mūsų pastangos nėra Sizifo darbas?“.

 Ir pateiktų argumentus. 2011-2020 metais vidutinė temperatūra buvo 1,09°C aukštesnė nei 1850-1900 metais. Tikėtina, kad šis dešimtmetis bus šilčiausias per pastaruosius 125 000 metų. 1,5°C riba bus pasiekta 2027-2035 metais, prognozuojama oro temperatūros kaita XXI amžiuje – nuo 1,4 iki 4,4°C. Atrodytų, gal tai nėra nedaug – juk tiek per dieną pasikeitus temperatūrai net švarkelio nenusivilktume. Bet tokie temperatūros pokyčiai negrįžtamai pakeistų mūsų planetą. Liūtys, audros, potvyniai ar sausros gali turėti labai skaudžių pasekmių ne tik gamtai, bet ir socialiniams visuomenės virsmams. Norime patogiai gyventi, naudojame daug naftos ir kitų žaliavų, tuo pačiu didindami išmetamo CO2 kiekį? Tada susitaikykime su faktu, kad Afrikoje ar Artimuosiuose Rytuose dėl sausros ar potvynių gyvenimas kažkam labai pasunkės (o gyventojų čia sparčiai daugėja), ir jie turės ieškoti naujų pragyvenimo šaltinių Europoje ar kažkur kitur. Ir tai tik viena iš klimato kaitos pasekmių. Didėjantis žemės gyventojų skaičius, vis didesnis jos išteklių naudojimas – tai gali turėti katastrofinių padarinių.

 Tad koks būtų atsakymas į pranešimo pavadinime keltą klausimą?

„Taip, klimato kaita pristabdoma, bet reikia šalinti klimato kaitos priežastis, nes su pasekmėmis daug sunkiau tvarkytis. Ko reikėtų imtis? Investuoti į technologijas ir inovacijas, įvesti CO2 mokestį. Ir būtinas sisteminis požiūris į situaciją“, – vardijo galimus sprendimus prof. E. Rimkus.

 Kompanijų prisiimti įsipareigojimai ir konkretūs žingsniai

 „Nestlé“, nors ir būdama didelė įmonė, pasaulio mastu viena nieko nepakeis, bet mes tikimės, kad galime būti pavyzdžiu ir kitiems, paskatinti pokyčiams“, – kalbėjo Milda Žemaitienė, UAB „Nestlé Baltics“ kavos verslo vadovė, pasakodama apie atstovaujamos įmonės įsipareigojimus tvarumo srityje ir kelią link jų įgyvendinimo.

 Kompanijos tikslas – iki 2050 metų pasiekti neutralų poveikį aplinkai. Kad šis siekis būtų realizuotas, jis išskaidytas pamečiui, ir kasmet žengiant po vieną žingsnį, po trisdešimties metų būtų priartėta prie suplanuoto tikslo. Pavyzdžiui, iki 2022 metų visi žaliavų tiekėjai turi užtikrinti, kad nebūtų kertami miškai; įmonei priklausantys automobiliai bus pakeisti aplinkai draugiškesniais, o kai kurie prekių ženklai turės būti „angliai neutralūs“. Iki 2025 metų visos gaminių pakuotės privalės būti 100 proc. perdirbamos arba dar kartą panaudojamos; 20 proc. ingredientų turės būti išauginti per atkuriamąją žemdirbystę ir pan. Taip žingsnis po žingsnio kompanija sieks tapti neutralia aplinkai.

 Savo konkrečia ėjimo tvarumo keliu patirtimi pasidalijo ir Vincas Augaitis, UAB „Mondelez Lietuva Production“ direktorius. Nuo 2020 metų jo vadovaujama įmonė naudoja energiją, gaunamą tik iš atsinaujinančių šaltinių, neveža jokių atliekų į sąvartyną, o jas efektyviai sutvarko. Per paskutinius metus Kaune veikiančioje įmonėje 35 proc. sumažintos CO2 atliekos produkcijos tonai, 5 proc. sumenko elektros sunaudojimas. Visa tai pasiekta nemažinant gamybos apimčių. Ir tai tik keli skaičiai, planuose – daugiau pokyčių.

 „Vieni atskirai nesame didelė jėga, bet visi kartu galime keisti situaciją, nes jei nieko nedarysime, ateitis bus liūdna. Tad mažais žingsneliais eikime į priekį ir darykime tą pokytį kartu“, – apibendrino savo pranešimą, o kartu ir visą diskusiją UAB „Mondelez Lietuva Production“ vadovas.

  Renginio įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=eKvcMunNPSk

 

X
Latest Products Image

2021-11-08

Tvarumas – neatskiriama įmonės DNR dalis. Mada ar būtinybė?

skaityti plačiau

Kviečiame į diskusiją „Tvarumas – neatskiriama įmonės DNR dalis“

Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ kviečia į nuotolinę diskusiją „Tvarumas – neatskiriama įmonės DNR dalis“. Renginys vyks lapkričio 4 d. nuo 10 val.

Asociacija „FoodDrinkEurope“ paskelbė iniciatyvą #FoodFuture (#MaistoAteitis), kuri kviečia Europos piliečius, sprendimų priėmėjus, nevyriausybines organizacijas, mokslo ir pramonės atstovus konstruktyviam dialogui apie mūsų maisto ateitį. Nuo 2021 metų prasidėjo renginiai, diskusijos, kviečiančios kiekvieną pasisakyti šia tema. Plačiau apie tai

Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ palaiko šią iniciatyvą ir kviečia antrajai diskusijai „Tvarumas – neatskiriama įmonės DNR dalis“.

Vienas iš naujesnių ir konkretesnių Europos Sąjungos (ES) lygiu priimtų dokumentų – Europos Komisija (EK) kartu su suinteresuotaisiais pramonės subjektais oficialiai paskelbė ES atsakingos maisto verslo ir rinkodaros praktikos elgesio kodeksą, kuris yra dar vienas EK strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ rezultatas. Šis dokumentas yra labai svarbus ES siekiant padidinti sveiko ir tvaraus maisto prieinamumą ir mažinant gamybos poveikį aplinkai. Kodeksą pasirašė ir asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ narės, kompanijos:  „Coca Cola“, „Danone“, „Nestlé“, „Mondelez“.

Šio renginio tikslas – padiskutuoti apie įmonių iniciatyvas siekiant tvaresnės veiklos.

Renginį moderuos Rasa Bagdonienė, verslo konsultantė, UAB „Market SMART“ partnerė

 

Pranešimai:

 • Įžanginis žodis apie iniciatyvą #FoodFuture (5-10 min.)
 • Klimato kaita sustabdoma? Mūsų pastangos nėra Sizifo darbas? Prof. Egidijus Rimkus,  Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto klimatologas (30 min.) 
 • ES atsakingos maisto verslo ir rinkodaros praktikos elgesio kodeksas – kas tai? Irma Pilipienė, asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė (15 min.)
 • Tvarumas kasdienybėje. Margarita Čėglienė, „Danone“ Viešųjų ryšių ir reglamentavimo vadovė (20 min.)
 • „Nestlé“ įsipareigojimai tvarumo srityje ir kelias link jų įgyvendinimo. Milda Žemaitienė, UAB„Nestlé Baltics“ kavos verslo vadovė (20 min.)
 • Pokyčiai tvarumo kryptimi: galimybės ar iššūkiai? Vincas Augaitis, UAB „Mondelez Lietuva Production“ direktorius (20 min.)    

Klausimai, diskusija

 

 Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti!

 Registruokitės paspaudę šią nuorodą arba el. paštu info@maistoasociacija.lt iki lapkričio 3 d. 12 val.

Transliacijos nuorodą dieną prieš renginį atsiųsime visiems užsiregistravusiems. Renginio metu bus galimybė užduoti klausimus ir išsakyti savo nuomonę raštu arba tiesiogiai.

X
Latest Products Image

2021-10-28

Kviečiame į diskusiją „Tvarumas – neatskiriama įmonės DNR dalis“

skaityti plačiau

Išrinkta nauja Asociacijos valdyba

Antrasis šiais metais asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ visuotinis susirinkimas rugsėjo 29 d. surengtas Kėdainiuose, nes į svečius pakvietė asociacijos valdybos pirmininkas Mindaugas Snarskis bei vieno iš asociacijos narių – Kėdainių konservų fabriko vadovas Renatas Štopas. Susirinkime išrinkta nauja asociacijos valdyba.

Vienas pagrindinių asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ tikslų – atstovauti Asociacijos nariams siekiant sukurti palankią aplinką verslui. Tad ir visuotinis susirinkimas prasidėjo nuo svarbiausių klausimų aptarimo. Renginio pradžioje Asociacijos direktorė Irma Pilipienė pristatė pagrindines aktualijas, kurias galima būtų suskirstyti į keletą grupių – tai aplinkosauginiai klausimai, naujasis prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje reglamentavimas, maisto produktų ženklinimas, sauga, kokybė, sudėtis ir kiti.

Vieni opiausių aplinkosauginių klausimų – pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinis reguliavimas, vienkartinio plastiko direktyvos įgyvendinimas, mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis sampratos peržiūra. Šie klausimai sulaukė daugelio Asociacijos narių klausimų ir komentarų – pakuočių tema aktuali visiems maisto produktų gamintojams.

Ne mažiau svarbus klausimas – nuo lapkričio 1 d. įsigaliosiantys teisės aktai, nustatantys naujas taisykles nesąžiningos prekybos praktikos srityje maisto ir žemės ūkio produktų tiekėjams ir pirkėjams.

Kita Asociacijos vadovės aptarta tema – produktų ženklinimas, sauga, kokybė, sudėtis. Tai klausimai, kuriais nuolat tenka bendrauti su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), mokslininkais. Vienas jų – „Teiginių, susijusių su natūralumu, maisto priedų nebuvimu (neįdėjimu), vartojimo rekomendacijų“ projektas, kurio atnaujinimą inicijavo Asociacija ir dabar aktyviai prisideda prie jo tobulinimo.

Įmonėms svarbių klausimų ir teisės aktų, kuriuos priimant ar keičiant būtina išgirsti gamintojų pastabas, sąrašą būtų galima tęsti. Iš tiesų Lietuvoje nuolat svarstomi dokumentai, įstatymai, galintys turėti daug įtakos maisto produktų gamintojų veiklai, tad būtina nuolat laikyti ranką ant pulso ir atidžiai stebėti situaciją, kad būtų galima laiku sureaguoti. Kiekvienai įmonei atskirai tai gali būti sudėtinga padaryti, todėl ir verta vienytis į asociacijas, siekiančias sukurti palankią aplinką verslui.

Dar vienas iš svarbių visuotinio susirinkimo klausimų – naujos valdybos rinkimas. Jos nariais tapo: 
Rasa Bagdonienė (UAB „Mondelez Baltic“); Tomas Digaitis ( UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“), Jolanta Kepalaitė (UAB „Nestlé Baltics“), Artūras Kokoškinas (UAB „Vilniaus duona“), Mindaugas Snarskis (UAB „Vikonda grupė“).

Po oficialiosios dalies Asociacijos nariai buvo pakviesti į ekskursiją po Kėdainių konservų fabriką, kur galėjo pamatyti modernią ir atitinkančią tarptautinius kokybės standartus fabriko gamybą.

X
Latest Products Image

2021-10-06

Išrinkta nauja Asociacijos valdyba

skaityti plačiau

Nariai

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys – Lietuvoje veikiančios maisto produktus gaminančios bei jais prekiaujančios įmonės.

Narystės nauda:

 • galimybė suvienytomis jėgomis spręsti įmonėms iškylančias problemas bei siekti bendrų tikslų;

 • didesnė tikimybė būti išgirstiems valstybės institucijose;

 • galimybė gauti aktualią informaciją, susijusią su maisto pramone;

 • bendravimas su kolegomis, dalijimasis idėjomis bei gerąja patirtimi.


Kaip tapti nariu?

Norintieji tapti Asociacijos nariais turi pateikti laisvos formos prašymą Asociacijos direktoriui. Jame turėtų būti nurodyta, kad susipažinote su Asociacijos įstatais bei sutinkate prisiimti ir vykdyti Asociacijos nario įsipareigojimus.
Asociacijos valdyba prašymą apsvarsto ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jo gavimo dienos. Asociacijos direktorius apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja pareiškėją.

Kontaktai

Asociacija „LIETUVOS MAISTO PRAMONĖ“

Asociacijos valdybos pirmininkas – Mindaugas Snarskis,
UAB „Vikonda grupė" generalinis direktorius

Asociacijos direktorė – Irma Pilipienė

Adresas: Gedimino pr. 26-301, LT-01104 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 2627022

El. paštas:  info@maistoasociacija.lt

Soc. tinklai
Top