Lietuvos maisto pramonė

2020-12-15

Tvarumas – ateinančių metų veiklos pagrindas

Šiais metais asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ mini savo 30-metį. Jubiliejus – puiki proga įvertinti nueitą kelią ir pamąstyti apie ateitį. Tad apie tai ir kalbamės su asociacijos valdybos pirmininku Mindaugu Snarskiu.

Kokius galėtumėte paminėti pagrindinius Asociacijos nuveiktus  darbus? Kokia apskritai jos veiklos prasmė?

Asociacijos veiklos prasmė paremta jos veikimo principais, tai būtų atstovavimas, švietimas ir bendradarbiavimas.

Kaip mes suvokiame šiuos teiginius, kas slepiasi po jais? Atstovavimą suprantame kaip aukštą  narystės standartą, siekiame, kad mūsų asociacijos nariais taptų patikimos, atsakingos įmonės, norime vienyti aukštos kompetencijos asmenis. Mes atstovaujame ir giname ne tik gamintojų, bet ir visuomenės interesus gauti kokybiškus maisto produktus ir siekiame išlaikyti šių interesų balansą.

Kitas mūsų veiklos principas – švietimas. Esame tikri, kad vartotojų įpročius pakeisti, skatinti rinktis sveikesnius produktus padeda ne baudos ir draudimai, bet sąmoningo vartojimo ugdymas, vartotojų švietimas. Mes siekiame atsakingai komunikuoti, bendradarbiaujame su žiniasklaida, naudojame kitas  informavimo priemones.

Plačiai žinomas posakis, kad vienas lauke – ne karys. Todėl mes tikslingai bendradarbiaujame su valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis kurdami ilgalaikius ryšius visuomeniniams asociacijos tikslams įgyvendinti.

Nueinančius 2020 metus apibūdinčiau kaip sudėtingus, bet  vertingus, nes susidūrę su nelaukta ir netikėta pandemija, asociacijoje turėjome daug darbų, kad padėtume jos nariams ir visoms Lietuvoje veikiančioms maisto pramonės įmonėms atlaikyti šį mums tekusį sunkų egzaminą, užtikrinti įmonių veiklą.

Diskutavome su kontroliuojančiomis institucijomis, prisidėjome ruošiant dokumentus, reglamentuojančius, kaip būtų galima saugiai tęsti gamybos įmonės veiklą, užfiksavus joje koronaviruso atvejį.

Nepaisydami apsunkintų sąlygų bendrauti, mes ir toliau vykdėme švietėjišką veiklą, surengėme apskritojo stalo diskusiją, tema: „Koronavirusas ir maisto pramonė – ko išmokome?“. Metus vainikavo asociacijos 30-mečio proga organizuota konferencija „Ką valgysime po 30 metų: inovacijos maisto pramonėje“.

Kokius matote pagrindinius tolimesnius tikslus?

Vienas pagrindinių asociacijos tikslų 2021 metams, kurį iškėlė pandemija ir karantinas, – siekti, kad maisto pramonė būtų pripažinta strategine mūsų valstybės veiklos šaka, kad Lietuvoje veikiančioms įmonėms būtų užtikrintas priėjimas prie reikiamų resursų ir nepaisant sudėtingų veiklos sąlygų galėtume tiekti Lietuvos vartotojams kuo įvairesnius, kokybiškus ir sveikatai palankesnius produktus.

O kokie būtų artimiausi pagrindiniai darbai ar veiklos kryptys?

Artimiausi darbai – kalbėtis su naująja valdžia siekiant įrodyti, kad kaskart jai pasikeitus kylančios naujos iniciatyvos apkrauti verslą, šiuo atveju – maisto pramonę – naujais mokesčiais (turiu omeny dabar diskutuojamą cukraus mokestį) yra tiesiog noras gauti populiarumo taškų, nukreipti dėmesį nuo išties valstybei svarbių klausimų, o ne rimtas požiūris į mokesčius. Tai neatsakingas pareiškimas, atskleidžiantis paternalistinį požiūrį į žmones – mes jums pasakysime, ką ir kaip valgyti.

Toliau ieškosime būdų plėsti asociaciją, sieksime pritraukti į ją progresyvias ir atsakingas įmones, kad galėtume atstovauti kuo platesnį ratą maisto pramonės įmonių, veikiančių Lietuvoje.

Viena iš prioritetinių veiklos sričių taip pat bus pakuočių atliekų tvarkymo problematikos iškėlimas, ieškant tvarių sprendimų verslui ir aplinkai.

Kaip turėtų keistis (ar nesikeisti) asociacijos veikla per kitus 30 metų?

Neabejoju, kad asociacijos veikla turi keistis dinamiškai, atliepdama besikeičiančius verslo ir vartotojų lūkesčius. Manau, sudėtingų, didelių ir nepaslankių struktūrų laikas praeina, todėl turime būti kiek įmanoma lankstesni, greitesni, siekti gerų sprendimų verslui ir neužmiršti, kad žemė yra tik viena, joje gyvename mes ir mūsų vaikai, tad tvarumas turi būti ateinančių metų veikimo pagrindas.

Ačiū už pokalbį.

Asmeninio albumo nuotr.

Top