Lietuvos maisto pramonė

2018-04-12

Nuo 2025 metų visos Nestlé pakuotės bus tik perdirbamos arba pakartotinai naudojamos

Bendrovė Nestlé paskelbė apie ambicingą tikslą – iki 2025 metų pasiekti, kad visos gaminių pakuotės bus tinkamos perdirbimui arba naudoti pakartotinai. Nestlé vizija – užtikrinti, kad nei viena pakuotė, tarp jų ir plastikinė, nepatektų į sąvartynus. Nestlé įsitikinimu, būtina skubiai minimizuoti neigiamą pakuočių poveikį aplinkai.


„Plastiko atliekos -  vienas iš didžiausių dabartinių tvarios plėtros iššūkių, su kuriuo susiduria pasaulis. Kova su šia problema reikalauja kolektyvinio požiūrio. Todėl mes įsipareigojome ieškoti geresnių sprendimų, kaip mažinti atliekų kiekį, jas perdirbti ir naudoti pakartotinai. Mūsų ambicija – pasiekti 100 proc. perdirbtų ir pakartotinai naudojamų atliekų lygį iki 2025 metų“, – teigė Nestlé generalinis direktorius Mark Schneider.

Bendrovė sutelks dėmesį į tris pagrindines sritis – neperdirbimo plastiko eliminavimą, perdirbamo plastiko naudojimo skatinimą ir pakuotėse esančių sudėtinių medžiagų kombinacijų atsisakymą arba pakeitimą.

Pripažindama ciklinės ekonomikos svarbą, Nestlé įsipareigojo:

-    Aktyviai dalyvauti, kuriant gerai funkcionuojančias atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo schemas visose šalyse, kuriose bendrovė vykdo veiklą.
-    Bendradarbiauti su veiklos grandinės partneriais ir asocijuotomis struktūromis, siekiant surasti skirtingus pakavimo sprendimus, sumažinti plastiko naudojimą, skatinti perdirbimą ir skatinti požiūrį atsisakyti plastiko atliekų.
-    Ant plastikinių pakuočių pateikti informaciją apie pakuotės perdirbimą, taip skatinant vartotojus tinkamai atliekas panaudoti. 
-    Skatinti perdirbto plastiko rinką, toliau didinant perdirbto plastiko dalį bendrovės pakuotėse, įtraukiant ir tikslą iki 2025 metų Europoje pasiekti 25 proc. perdirbto plastiko kiekį PET buteliuose.

Viena iš svarbiausių priežasčių Nestlé prisiimti šį įsipareigojimą buvo noras pasiekti, kad pakuotės nevirstų atliekomis ir neterštų aplinkos ir jūrų, vandenų ir vandens kelių.

Europos Parlamento narė Gesine Meissner pažymėjo, kad Nestlé įsipareigojimas yra teisingas sprendimas tinkamu laiku. „Įvertindami plastiko atliekų ir taršos iššūkį žemei ir vandenynams, verslo atstovai, politikai ir vartotojai turi siekti visapusiško ir globalaus problemos sprendimo. Jei mes norime su problema kovoti globaliai, ambicija pasiekti 100 proc. perdirbamo ar pakartotinai naudojamų pakuočių lygį bei siekis plėtoti tam reikalingą infrastruktūrą yra ypač svarbi“, - pabrėžė G. Meissner. 

Top