Lietuvos maisto pramonė

2014-10-01

Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir jos sudėtyje esančių maisto pramonės asociacijų pozicija: Dėl Jungtinėje Karalystėje rekomenduojamos „mišrios" maistingumo ženklinimo sistemos.

Jungtinėje Karalystėje taikoma „mišri" maistingumo ženklinimo sistema, paremta „šviesoforo spalvų“ principu, gali turėti neigiamos įtakos Europos maisto pramonės konkurencingumui, laisvam prekių judėjimui ES vidaus rinkoje bei teisingam vartotojų informavimui.

Vienas iš pagrindinių maisto ir gėrimų pramonės tikslų yra suteikti vartotojui išsamią ir teisingą informaciją, kuria remiantis jis galėtų rinktis produktus pagal individualius mitybos poreikius. Jungtinėje Karalystėje taikoma maisto produktų maistingumo ženklinimo sistema yra nepriimtina dėl šių priežasčių:

1)    Naudojant šią maisto ženklinimo sistemą diskriminuojami kai kurie maisto produktai, neatsižvelgiant į tai, kad jų vertė priklauso nuo mitybos balanso, pavyzdžiui, sūriai dėl riebalų kiekio žymimi įspėjamaja raudona spalva, kas galimai paskatina vartotojus jų atsisakyti ir taip iškreipia subalansuotos mitybos principus;
2)    „Šviesoforo“ arba mišrios ženklinimo sistemos vartotojams nėra visiškai aiškios ir jų tinkamai neinformuoja apie sveiką mitybą, pavyzdžiui, produktas yra žymimas skirtingomis spalvomis ir nėra atsakoma į klausimą, ar vartotojas raudonai pažymėtą produktą turėtų valgyti, ar jo atsisakyti. Supaprastintas maisto produktų kodavimas spalvomis gali vartotojams sukurti klaidingą įspūdį, kad raudona ar geltona spalva žymimi produktai mitybai iš viso nerekomenduojami arba yra žalingi;
3)    Tokia sistema yra neobjektyvi ir per daug supaprastinta; maisto produktų žymėjimas nesuteikia pakankamai informacijos vartotojams apie produktų mitybinę vertę, nes kodavimui naudojami tik 3 kriterijai (cukraus, druskos ir riebalų kiekiai) ir neįvertinamos kitos produktų sudedamosios dalys.

Susirūpinimą taip pat kelia tai, kad šviesoforo principu paremtos sistemos įdiegimas Jungtinėje Karalystėje gali paskatinti skirtingų nacionalinių ženklinimo sistemų paplitimą visoje Europoje, o tai gali suskaidyti ES rinką bei sukelti didelę painiavą vartotojų tarpe. Manome, kad bet kokios savanoriškos ženklinimo schemos turėtų būti aptartos ir suderintos ne nacionaliniu, bet ES lygmeniu.

Manome, kad ženklinant maisto produktus turėtų būti laikomasi harmoningų, visuotinai taikomų principų, sudarančių sąlygas objektyviai informuoti vartotoją.  Tai apibrėžia 2011 m. pabaigoje priimtas, o nuo š.m. gruodžio vidurio pradedamas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Šio Reglamento 35 str. leidžia naudoti papildomas maistingumo deklaracijos išraiškas ar pateikimo formas, tačiau esame įsitikinę, kad Jungtinėje Karalystėje taikoma ženklinimo sistema neatitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytų reikalavimų. 

Top