Lietuvos maisto pramonė

2016-02-15

Asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ valdybos pirmininku išrinktas Mindaugas Snarskis

Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ išsirinko naują valdybos pirmininką. Juo tapo Mindaugas Snarskis, „Fazer Bakery Baltic“ generalinis direktorius.

Naujasis valdybos pirmininkas M. Snarskis nuo 2011 metų ėjo antros didžiausios Lietuvoje kepyklos UAB „Fazer Lietuva“ generalinio direktoriaus pareigas, o nuo 2014 metų paskirtas viso kepyklų tinklo Baltijos šalyse vadovu. Asociacijos, kuri vienija gaiviųjų gėrimų, pieno produktų, duonos, konditerijos, užkandžių ir kitų maisto produktų pramonės šakas, valdybos pirmininku tapęs M. Snarskis dėlioja organizacijos prioritetus 2016 ir ateinantiems metams. 

„Pagrindinis mano tikslas bus ir toliau užtikrinti sėkmingą asociacijos narių interesų atstovavimą Lietuvoje ir tarptautinėse organizacijose. Sieksiu aktyviau bendradarbiauti su kitomis šakinėmis maisto produktų gamintojų organizacijomis. Tik bendromis jėgomis galėsime pagerinti šio pramonės sektoriaus reguliacinę aplinką ir kurti visapusišką naudą valstybei bei vartotojui“, – teigia M. Snarskis. Per šiuos metus numatoma tęsti viešą maisto pramonei aktualių klausimų sprendimą, bendradarbiauti su valstybinėmis Lietuvos įstaigomis, kaimyninėmis organizacijomis bei ES institucijų atstovais. 

2015 m. asociacija sėkmingai įsitraukė pateikiant bendras maisto pramonės asociacijų ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos pozicijas LR valstybinėms institucijoms. Pateikti siūlymai dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties deklaravimo tvarkos, dėl Jungtinėje Karalystėje taikomos šviesoforo sistemos maistingumui ženklinti bei pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių. Buvo stiprinami bendradarbiavimo ryšiai ir su Baltijos šalių maisto pramonės asociacijomis. „Vieningos rinkos privalumai nėra efektyvūs, jei nacionaliniai reglamentuojantys dokumentai numato skirtingus, tik vienai rinkai taikomus reikalavimus. Šia kryptimi asociacija pasisakys aktyviai, koordinuodama veiksmus su kitų šalių atitinkamomis organizacijomis“, – teigia M. Snarskis. 

Asociacijos nariai, diskutuodami ir teikdami siūlymus, akcentuoja protingą balansą tarp noro reguliuoti ir verslo laisvės veikti, pateikia gerąsias kitų ES šalių reglamentavimo praktikas. Naujai išrinktas asociacijos valdybos pirmininkas yra ne kartą išreiškęs pasitikėjimą verslo savireguliacija, todėl telks narius prasmingoms iniciatyvoms, tokioms kaip atsakinga rinkodara.

Top